Szkolenia BHP

wstecz

Szkolenia BHP obejmują również udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, ochronę przeciwpożarową. Realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

 

 

Sposób przeprowadzania szkolenia

 

Nazwa grupy szkoleniowej

1. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami

 • Kurs
 • Seminarium
 • Samokształcenie-kierowane (szkolenie na odległość - materiały
  szkoleniowe przesyłamy pocztą tradycyjną bądź w formie elektronicznej)

2.Pracownicy bhp i osoby wykonujące zadania tej służby

3. Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych

4. Pracownicy inżynieryjno-techniczni

5. Pracownicy na stanowiskach robotniczych.

 • Instruktaż

 

Czas trwania szkolenia

 

SZKOLENIE WSTĘPNE

Czas szkolenia (godz. lekcyjne)

1. Instruktaż ogólny

3 godz.

2. Instruktaż stanowiskowy dla stanowisk robotniczych

8 godz.

3. Instruktaż stanowiskowy dla pozostałych stanowisk

2 godz.

SZKOLENIE OKRESOWE

Nazwa grupy szkoleniowej

Czas szkolenia (godz. lekcyjne)

1. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami.

16 godz.

2. Pracownicy bhp i osoby wykonujące zadania tej służby.

64 godz.

3. Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych.

8 godz.

4. Pracownicy inżynieryjno-techniczni

16 godz.

5. Pracownicy na stanowiskach robotniczych.

8 godz.

 

Kadra wykładowców:

 • Zatrudniamy wykładowców o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.
 • Działalność szkoleniowa jest zarejestrowana w Urzędzie Miasta Sopotu w Wydziale Oświaty Oś.-4321/53/06.

 

Miejsce szkolenia:

 • w siedzibie zlecającego,
 • w siedzibie BIURA BHP Fast

 

Termin szkolenia:

 • do uzgodnienia ze zlecającym.
 • planowane terminy szkoleń znajdują się na naszym profilu na facebooku

 

Środki dydaktyczne:

 • telewizor,
 • komputer,
 • laptop,
 • projektor multimedialny,
 • nagłośnienie sali.

 

Pomoce dydaktyczne:

 • filmy,
 • fantom resuscytacyjny,
 • prezentacje,
 • foliogramy,
 • tablice poglądowe,
 • instrukcje obowiązujące w zakładzie zatrudniającym uczestników szkolenia,
 • zbiór przepisów (Kodeks pracy, przepisy bhp itd.).

Zadzwoń

501 786 181

Napisz

bhp@gd.pl

Wyślij fax

58 551 65 94

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza on-line !